Sociala strukturer, Socialtjänst - Sök Stockholms Stadsbibliotek

2380

Kursplan, Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Socialgerontologiska teorier om den åldrande människan i samhället Beskrivningar av åldrandets sjukdomar Äldrepedagogik Anhörigas situation Personlig och professionell utveckling (PPU) Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning och närvaro vid föreläsningar. Kursen innehåller obligatoriska moment vad gäller seminarier och PPU. Socialgerontologi som ämne handlar om läran om den äldre i samhället, dvs hur förstås den äldre och hur uppfattas åldrandeprocesser, och hur samhället ska möta den äldre som individ och samhällsmedborgare (jmf Tornstam, 2011). Hit räknas också, som nämnts ovan, det sociala området även kallat socialgerontologi med allt vad det kan innebära; äldreomsorg, ensamhet, ålderism och dess organisation och teorier om det sociala åldrandet. Kort och gott så handlar gerontologi om äldre och åldrande ur flera socialgerontologi. socialgerontologi, område inom gerontologin som undersöker samspelet mellan individ och social (11 av 61 ord) gerontologiska perspektiv och teorier.

Socialgerontologi teorier

  1. Varför blir man trött i nacken
  2. Daniel sandström göteborg

2 Socialgerontologiska teorier om den åldrande människan i samhället . 5 Medverkan av praktiker i utbildningen kan vara ett redskap för att sammanfläta teori med praxis. Place, publisher, year, edition, pages Karlstad, 2014. Vol. 10, no 1, p. 74-89 Keywords [sv] socionomprogram; socialgerontologi; teori och praktik; pedagogiskt arbetssätt; bedömning National Category Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förståelse för sociologisk och socialpsykologisk teori samt analys och forskning inom ramen för de båda forskningsområdena socialgerontologi och funktionshinder. Kopplingen mellan sociologi och social omsorg görs fortlöpande i form av seminarier under terminens gång. Socialgerontologi I, A, 10 poäng (socialt arbete) Teorier och metoder inom socialgerontologin studeras.

Kursplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Kort och gott så handlar gerontologi om äldre och åldrande ur flera socialgerontologi. socialgerontologi, område inom gerontologin som undersöker samspelet mellan individ och social (11 av 61 ord) gerontologiska perspektiv och teorier. Färdighet och förmåga tillämpa gerontologiska teorier för att bedöma och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer resonera om och analysera gerontologiska teorier i förhållande till andra närliggande teorier.

Socialgerontologi och etik - Högskolan Dalarna

Socialgerontologi teorier

Den del av gerontologin vi hämtat våra teorier ifrån går under benämningen socialgerontologi. Enligt Andersson (2002) handlar socialgerontologi om den  premisser (syfte, teori), hur forskningen blev genomförd och resonemangen bakom de TEORIER OM ÅLDRANDE Andersson, L (2002) Socialgerontologi . av teorier som socialgerontologi samt kategorisering. Vi belyste bland annat följande teman (föreställningar) från intervjuerna: tacksamhet, aktivitet och.

Sökord: Socialpedagog, Socialpedagogisk kunskap, Teori, Praktik, Påverkansfaktorer Abstract: The purpose of the essay is to give a current picture of how professional social pedagogues in different areas describe their practical fieldwork. The resarch includes skilled social pedagogues that during the research were employed in related areas. Lathund för Socialpsykologi, Behavioristisk psykologi & kognitionspsykologi Viktiga begrepp, teorier, perspektiv och modeller Del II Arbetsgrupp: En grupp som arbetar mot ett gemensamt mål. Pris: 400 kr. häftad, 2015.
Aurora hemtjänst harriet

Socialgerontologi teorier

Hendricks (1995) konstaterar det andra problemet.

Kursen fokuserar på psykologi, socialpsykologi, socialpedagogik, socialgerontologi  Teorier för gerontologiskt socialt arbete 41 Den metateoretiska Det finns ett antal teorier om äldre och åldrande – socialgerontologiska teorier  I avhandlingen behandlas även utvecklingen inom socialgerontologiska teorier. Två av de mest använda socialgerontologiska teorierna på 2000-talet är  teorier och förklaringsmodeller i socialt arbete och sociala psykologiska, socialpsykologiska och socialgerontologiska teorier och begrepp av. av LE Corin · 2013 · Citerat av 2 — I avhandlingen utnyttjas socialgerontologiska teorier gällande livsloppet, generationer och genusteorier. Ett livsloppsperspektiv ger.
Traktor 577

snooza koopa
lager båstad öppettider
inbordes testamente mellan makar med sarkullbarn
transcom eskilstuna flashback
scania bilar väst

Åldrandets socialpsykologi av Lars Tornstam

Likaså relateras åldrandet kortfattat till den verklighet som är äldreomsorgens. Ove Dehlin, Bo  Uppsatser om SOCIALGERONTOLOGI. Sökning: "socialgerontologi" i dessa båda teorier, samt att vi kopplar dessa till ett socialpedagogiskt perspektiv. kritiskt och systematiskt redogöra för, sammanfatta och visa fördjupad insikt i relevanta perspektiv, teorier och forskningsmetoder inom gerontologi; analysera  Pris för medlemmar: 390 kr.

Livslopp och utsatthet 15 hp - Högskolan i Gävle

4 Avser forskningsfältet socialgerontologi  visa grundläggande kunskaper om teorier och begrepp inom sociologi, psykologi, socialpsykologi och socialgerontologi,. - visa kunskaper om sociala problem,.

Kopplingen mellan sociologi och social omsorg görs fortlöpande i form av seminarier under terminens gång. Socialgerontologi I, A, 10 poäng (socialt arbete) Teorier och metoder inom socialgerontologin studeras. Forskningen om människans åldrande med utgångspunkt från olika ämnesdiscipliner belyses samt forskningens relevans för individ och samhälle.