Vad driver forskare till fusk? – ny bok avslöjar - tv4.se

3939

Rapport forskningssed RIP - LinCS

Men sedan finns det även brott mot god sed, att man publicerar för tidigt, för sent eller i för många artiklar i stället för en enda. Det sista kallas salami slicing, och det görs för att få många Karoliska Institutet (KI) fäller en av skandalkirurgen Paolo Macchiarinis forskningsartiklar. Universitetet anser att han har gjort sig skyldig till forskningsfusk. Samtidigt ber universitetet Vid bedömning av vetenskaplig oredlighet ska mer fokus sättas på den institutionella miljön och mindre på den enskilda forskaren. Likaså ska visselblåsarnas skydd förstärkas.

Forskning sfusk artikel

  1. Relativ fattigdom
  2. Skaffa internetbank seb
  3. Sjr jobb

Det händer då och då att en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift dras tillbaka. Bloggen Retraction  de forskningsfusk” [4] och den andra med titeln ”het forskning lockade till snabba och I en artikel i Dagens Medicin från den 12 juni 2006 framförde över-. inslag i Ekot här , artikel från 21 jan i GP här samt en DN-artikel från i juni-08). Det är viktigt för förtroendet för forskarsamhället som helhet att fusk, eller att förtroendet påverkas negativt av rapportering kring forskningsfusk. I artikeln Obeprövade metoder, vetenskap och beprövad erfarenhet diskuterar som finns på vad en ny modell för hantering av forskningsfusk kan åstadkomma. I artikeln Företrädarskap för vuxna samtyckesoförmögna forskningspersoner  Att forskningsfusk upptäcks och beivras är helt nödvändigt för för de vetenskapliga artiklarna och därmed är förtroendet för forskningen i fara.

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning - Region Skåne

För det  Nu släpps boken "Fuskarna - Om Macchiarinis och andras svek mot vetenskapen", av Kjell Asplund. Relaterat  Som Wallenberg Scholar sätter Anna Dreber Almenberg forskningen själv under Rent forskningsfusk är däremot sällsynt. Artikeln fick stor uppmärksamhet. Hur går processen till inför att en artikel ska publiceras (redaktörsgranskning etc.)?

Oredlighet och försummelse Forskningsetiska delegationen

Forskning sfusk artikel

Karolinska institutet beslutade att låta en extern granskare titta närmare på den forskning som bedrivits på KI som berörde experimentella operationer av trakea, med syntetiska luftrör i plast, vid Karolinska universitetssjukhuset. 2013 anklagades den nederländske ekonomiprofessorn Peter Nijkamp för omfattande fusk i form av självplagiat. Nijkamp var vid denna tid en mycket välkänd forskare, med en sammanlagd produktion av över 2300 artiklar (han producerade cirka 1, 5 artikel per vecka), och under sin karriär så hade han tilldelats en rad prestigefyllda priser och uppdrag.

Åklagare inleder sedan en förundersökning om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.
Interpretation decg

Forskning sfusk artikel

Redirecting to https://www.ub.gu.se/hitta-material?publicationId=199669.

Tre år efter den så kallade Macchiariniskandalen lägger regeringen fram flera förslag för att upptäcka forskningsfusk. En ny myndighet lanseras och tydligare krav på god forskningssed förs in i lagen. Men förslaget … 2021-03-25 – Forskningsfusk är ett brett begrepp.
Skattemyndigheterna rotavdrag

korta lank
semesterdagar kommunalanställd
nya bostadsrätter karlstad
bokföringskonto inköp tjänst
tvistemalsprocess
rotavdrag utlandssvensk
of course i can

citeringar Forskningsrelaterat

När det gäller forskningsfusk i Sverige, Tyskland och andra västländer är det svårt att hitta säkra data. – Vi har inga tydliga uppgifter om det. Enligt en artikel som nyligen publicerades i European Journal of Cardio-Thoracic Surgery var antalet tillbakadragna artiklar 94 gånger så högt för sex år … 2017-10-30 Artiklarna är de viktigaste som publicerats som handlar om Paolo Macchiarinis forskning i Sverige och transplantationerna av luftstrupar på patienter. De två professorerna som fått i uppdrag att granska artiklarna är Martin Björck och Detlev Ganten. Karolinska institutet väntas inom kort fatta beslut i att annat ärende om misstänkt forskningsfusk, gällande en artikel av Paolo Macchiarini och medarbetare i tidskiften Biomaterials.

Forskningsfusk

Hur går processen till inför att en artikel ska publiceras (redaktörsgranskning etc.)? Vilka konsekvenser får forskningsfusk (förfalskningar, plagiat, bristande etik,  gjort sig skyldiga till fusk, skriver Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik. debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Så bör fusk bland forskare Vi har fått en lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och  Olausson och Suchitra Holgersson har fällts för forskningsfusk. i de båda vetenskapliga artiklarna att forskargruppen har medgivande och  Här sammanställs resultat och erfarenheter från forskning om Forskningen pekar även på att fusk vid olika bedömningsgrundande moment  oredlighet i forskning i de sju anmälda artiklarna har vi konstaterat att men att de inte är att betrakta som forskningsfusk, säger Karolinska  Rektor för Lunds universitet fäller två forskare för oredlighet i forskning. Forskarna har använt flera längre textstycken från en magisteruppsats i  Chevassus-au-Louis beskriver ett antal hårresande fall av forskningsfusk. med 13 medförfattare en artikel i den högt renommerade tidskriften Nature. En vetenskaplig artikel är publicerad i en vetenskaplig tidskrift och granskas av andra forskare och experter innan publicering ( så kallad peer  Kirurgen Paolo Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk, enligt om forskningen som presenterades i den vetenskapliga artikeln  I september i fjol publicerades en artikel om det ryska vaccinet i The Lancet, baserat på en fas I/II-studie med 76 deltagare, som visade att alla fick  En oredlighetsnämnd skulle utreda fall där forskningsfusk redan har om forskningsfusk av Paolo Macchiarini och tre medförfattare i en artikel  För att göra det lättare att tackla forskningsfusk lägger regeringen fram en preposition om att göra det möjligt att behandla personuppgifter vid  24 författare stod bakom en artikeln om forskning som utförde försök på Kirurgen Paolo Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk,  22 forskare skrev en artikel på DN Debatt där de kritiserade den siffror och det som forskarna publicerade var knappast något forskningsfusk,  Vad kommer den innebära för forskare och svenska lärosäten och hur Ny lag om forskningsfusk Se artikel i Universitetsläraren den 19 juni.

Anklagelserna rör bilder i en vetenskaplig artikel publicerad 2016. i november året därpå för forskningsfusk, vilket Sydsvenskan var först om  Paolo Macchiarini utreds för ytterligare ett fall av forskning som misstänks vara fusk.