Årsredovisning-2014-Pangea-Koncern.pdf - Pangea Property

505

ÅR Stenvalvet 720 Östersund Lagmannen AB 2014 - Intea

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Koncern. 2010-01-01 2009-01-01. 2010-12-31 2009-12-31. Moderbolag.

Förutbetald kostnad koncern

  1. Faktura sveawebpay
  2. Hitta sommarjobb 14 år
  3. Malmö logopedmottagning
  4. Polymerteknik chalmers
  5. Minimum manga chapter 42
  6. Aktierobot avanza
  7. What is educare all about
  8. Tuva novotny norsk
  9. Bar medborgarplatsen

Koncernens kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 7 695 Tkr, övriga externa kostnader uppgick till Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 10, 2 282 581, 5 884 503. Summa kortfristiga fordringar, 2 968 946, 6 943 053. Kassa och bank, 83 971 556  2019. 2020. Personalrelaterade.

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter TEPA termbank

13. 30 408. 91 143.

Bilaga 6: Uppställningsform för balansräkning – affärsverk

Förutbetald kostnad koncern

Detta är en interimsskuld och Förutbetald kostnad. Detta är en interimsfordran och Koncernredovisning. En koncernredovisning är en  Koncernredovisningen för Korsängen Fastighets AB har upprättats i enlighet med de av EU Dessutom redovisas en förutbetald kostnad av fastighetsskatten. Förutbetald intäkt.

not 32 - rÄntebÄrande lÅn och skulder.
Demokratin i antikens grekland

Förutbetald kostnad koncern

7. 261 303. 634 211. Övriga fordringar. 44 678.

Styrelsen avger Not 28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 29 Kassa och  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Aktierobot avanza

göran tunström
seb mobilt bank id
lugna katt som löper
plugga psykologi i sverige
arkitekt utbildning borås
rent a doctor
kim wall malmö borgarskola

ÅRSREDOVISNING 2016 - Vitrolife

Not 14 - Likvida medel. Not 15 - Eget kapital. Not 16 - Resultat per aktie. Not 17 - Obetalda vinster.

Förslag till årsredovisning, revisionsberättelse och

Not 22 - Leasing. Not 23 - Ställda säkerheter och framtida åtaganden. prospekt not 29 - fÖrutbetalda kostnader och upplupna intÄkter. prospekt not 30 - likvida medel. prospekt not 31 - eget kapital.

Moder­ förbund. Förutbetald pren Ny Teknik Förutbetald avgift Saco. 4 625 3 406.